ΕΡΓΑ

Γραφεία GARD Greece
Κατασκευή: BNK Development, Αρχιτεκτονική Μελέτη: Molindris & Associates