ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

GALLERY

ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Στην κατηγορία των έργων αυτών περιλαμβάνονται:

  • Ηλεκτρο/Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις
  • Ανακαινίσεις
  • Συντηρήσεις Κτηρίων