ΕΡΓΑ

Ανακαίνιση εξοχικής κατοικίας
Κατασκευή: BNK Development, Αρχιτεκτονική Μελέτη: DNE Architects, Επίβλεψη Έργου: Καλής Ιωάννης