ΕΡΓΑ

Κατασκευή Παλαιόμυλου
Στην Αστυπάλαια, το 2005